Geld sparen heeft wel of geen zin ?

maart 4, 2015 0 Door Joyce Bouwman

Heeft geld sparen wel of geen zin? Ja, bijvoorbeeld voor het hebben van een buffer, maar het kan ook nadelig zijn wanneer u bijvoorbeeld toeslagen ontvangt.

Heeft geld sparen nu eigenlijk wel of geen zin? Het kan wel degelijk nog nut hebben om te sparen, bijvoorbeeld als opbouw van een buffer voor wanneer het financieel even wat minder gaat of wanneer u graag op vakantie gaat of een nieuw auto wilt kopen. Wel kan het raadzaam zijn de verschillende rentes van banken goed in de gaten te houden voordat u kiest voor een bepaalde spaarrekening, maar ook tijdens het sparen zelf. Het hebben van teveel spaargeld (vermogen) kan ook nadelig zijn, bijvoorbeeld wanneer u toeslagen van de Belastingdienst ontvangt.

DNB ziet liever dat consumenten minder lenen of sparen

Veel mensen sparen. Dit doen ze om bijvoorbeeld geld achter de hand te hebben (apparatuur gaat kapot, genoeg reserve in mindere financiële tijden) of ze sparen met een bepaald doel (voor een nieuwe auto, studie kind). Sparen is ook goedkoper dan geld te moeten lenen. De Nederlandsche Bank (DNB) zou liever zien dat Nederlandse consumenten minder lenen of sparen. Dit concludeert zij naar aanleiding van een onderzoek naar de vermogensopbouw van huishoudens (2015). Ze stuurt daarmee aan op een nieuw beleid waarbij stimulerende fiscale prikkels voor lenen en sparen worden weggenomen.

DNB zou graag zien dat hypotheken makkelijker volledig kunnen worden afgelost, een afbouw van de hypotheekrenteaftrek en meer zeggenschap in de opbouw van het pensioen. Volgens DNB kleven er risico’s aan hoge schulden en bezittingen. Deze zijn te gevoelig voor schommelingen in de markt. Een voorbeeld: de pensioenpremies die sterk dalen of stijgen bij een positieve of negatieve economie. Ditzelfde is van toepassing op huizen, bij financiële tegenslag kunnen deze onder water komen te staan.

Sparen blijft belangrijk voor met name het hebben van een buffer

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) wijst erop dat het toch belangrijk is om een buffer aan te houden om financiële tegenvallers op te vangen, kortom sparen blijft belangrijk. Wat er echter in de toekomst met onder andere de rentes en spaarvoorwaarden gaat gebeuren is afwachten. Als DNB werkelijk adviseert om fiscale prikkels weg te nemen, dan kan sparen een stuk minder aantrekkelijk worden.

Ondanks de lage rentes heeft sparen wel degelijk zin. Beleggen zien veel spaarders niet zitten in verband met de risico’s en daarom wordt er dan maar vaak gekozen voor een lage rente op een spaarrekening. Iets is immers beter dan niets. Wat wel zichtbaar is op dit moment, is dat het sparen niet altijd meer bij een bank wordt gedaan. Zo zijn er mensen die liever het geld in een kluis of oude sok bewaren. Reden? Het blijft verborgen voor de Belastingdienst en uitkeringsinstanties. Het gebeurt zelfs dat men zelf geld gaat uitlenen aan vrienden of familie tegen een eigen rente. Dan zijn er natuurlijk ook nog mensen die niet kunnen sparen, omdat ze aan het einde van de maand echt geen geld meer overhouden.

Aandachtspunten spaarrekening

U wilt graag gaan sparen en dat wilt u doen op een spaarrekening. Wat zijn dan belangrijke punten om op te letten?

Bankkosten
Er zijn spaarrekeningen waarbij u kosten moet betalen voor het bankpakket. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Knab bij het pakket Flexibel Sparen en Kwartaal Sparen.

Lagere rente bij hogere inleg
Het kan zijn dat u een lagere rente ontvangt bij de inleg van zeer grote bedragen, dit is bijvoorbeeld het geval bij Centraal Beheer met de RentePlus rekening, GarantiBank met de Gouden Internet Rekening en Rebeco met Roparco. U kunt juist beter kiezen voor een spaarrekening waarbij u bij een hogere inleg ook ook meer rente ontvangt.

Voorwaarden
Het is daarnaast belangrijk te letten op voorwaarden zoals hoe vaak u mag overboeken (per maand) naar een tegenrekening. Bijvoorbeeld bij de DHB Bank met een DHB Voorspoedrekening mag u maximaal 2x per maand overboeken naar een tegenrekening. Het kan ook zo zijn dat een bank als voorwaarde stelt dat u verplicht bent een minimum spaarsaldo te hebben. In dat geval is het erg belangrijk te kijken of dit wel nuttig is gezien de rente die u over uw gespaarde geld ontvangt.

Uitbetaling rente
Wanneer de uitbetaling van de rente geschiedt is per bank verschillend. Er wordt jaarlijks, per kwartaal of per maand uitgekeerd (rente bijgeschreven op uw spaarrekening).

Belangrijke vragen voor het afsluiten van een spaarrekening

Het kan handig zijn gebruik te maken van onderstaande vragen wanneer u de juiste spaarrekening wilt gaan kiezen.

Voor wie wilt u gaan sparen?
Is dat voor uzelf, uzelf en uw partner of voor uw kind / kinderen?

Wilt u te allen tijde geld kunnen storten en opnemen?
Indien u geld vrij beschikbaar moet zijn kunt u het beste kiezen voor een vrij opneembare spaarrekening. Bij een deposito zet u het geld voor een vaste periode neer bij de bank en staat hierbij geblokkeerd.

Wilt u per maand een vast bedrag sparen?
Indien u graag iedere maand een bepaald bedrag wilt sparen, dan zijn er spaarrekeningen waarop u automatisch geld kunt laten storten.

Hoe lang wilt u het geld op de spaarrekening laten staan?

Het langer laten staan van het geld op een spaarrekening kan rentevoordelen opleveren. U kunt denken aan een periode van 6 maanden, een jaar of langer dan 2 jaar.

Vindt u het erg om een betaalrekening te openen naast de spaarrekening?
Het kan zijn dat u een betaalrekening moet openen naast de te openen spaarrekening bij een bank. Het is belangrijk om te weten dat het openen van een betaalrekening kosten met zich meebrengt. Daarnaast kan een nadeel zijn dat meerdere spaarrekeningen zorgen voor onoverzichtelijkheid.

Vindt u het belangrijk dat de bank waar u een spaarrekening opent onder het Nederland Depositogarantiestelsel valt?

Indien een bank onder de Nederlandse garantieregeling valt dan worden bepaalde tegoeden van rekeninghouders gegarandeerd (tot € 100.000 per rekeninghouder). Op het moment dat een bank haar verplichtingen niet meer kan nakomen krijgen rekeninghouders hun deposito’s tot een maximum vergoed indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Wat is een slimme spaarder?

Een slimme spaarder spaart niet alleen om een extraatje achter de hand te hebben bij financiële tegenslag, maar spaart ook omdat het rendement oplevert. Op de hoogte van de rente hebben spaarders geen invloed. Wel is het zo dat een actieve spaarder zijn/haar spaargeld optimaal laat renderen. Dit kan door goed de rentestanden in de gaten te houden. En indien dat nodig is het spaargeld verplaatsen naar een andere spaarrekening / spaarrekeningen op het moment dat er bij een andere bank betere voorwaarden en rente verkregen kunnen worden.

Let op! Teveel vermogen is onaantrekkelijk indien u toeslagen ontvangt

Wanneer u teveel vermogen hebt en u maakt gebruik van toeslagen, dan kan dat consequenties hebben. De vermogensvrijstelling per persoon wordt ieder jaar door de Belastingdienst vastgesteld. Hierbij dient u rekening te houden met de situatie die op u van toepassing is om te zien welke vermogensvrijstelling voor u geldt. Heeft u teveel vermogen, dan hebt u geen recht op toeslagen (zoals huurtoeslag en zorgtoeslag). Overmatig sparen kan dus onaantrekkelijk zijn! Controleer dus de website van de Belastingdienst hoeveel vermogensvrijstelling op u van toepassing wanneer u wilt sparen.
Heeft geld sparen nu eigenlijk wel of geen zin? Het kan wel degelijk nog nut hebben om te sparen, bijvoorbeeld als opbouw van een buffer voor wanneer het financieel even wat minder gaat of wanneer u graag op vakantie gaat of een nieuw auto wilt kopen. Wel kan het raadzaam zijn de verschillende rentes van banken goed in de gaten te houden voordat u kiest voor een bepaalde spaarrekening, maar ook tijdens het sparen zelf. Het hebben van teveel spaargeld (vermogen) kan ook nadelig zijn, bijvoorbeeld wanneer u toeslagen van de Belastingdienst ontvangt.

DNB ziet liever dat consumenten minder lenen of sparen
Veel mensen sparen. Dit doen ze om bijvoorbeeld geld achter de hand te hebben (apparatuur gaat kapot, genoeg reserve in mindere financiële tijden) of ze sparen met een bepaald doel (voor een nieuwe auto, studie kind). Sparen is ook goedkoper dan geld te moeten lenen. De Nederlandsche Bank (DNB) zou liever zien dat Nederlandse consumenten minder lenen of sparen. Dit concludeert zij naar aanleiding van een onderzoek naar de vermogensopbouw van huishoudens (2015). Ze stuurt daarmee aan op een nieuw beleid waarbij stimulerende fiscale prikkels voor lenen en sparen worden weggenomen.

DNB zou graag zien dat hypotheken makkelijker volledig kunnen worden afgelost, een afbouw van de hypotheekrenteaftrek en meer zeggenschap in de opbouw van het pensioen. Volgens DNB kleven er risico’s aan hoge schulden en bezittingen. Deze zijn te gevoelig voor schommelingen in de markt. Een voorbeeld: de pensioenpremies die sterk dalen of stijgen bij een positieve of negatieve economie. Ditzelfde is van toepassing op huizen, bij financiële tegenslag kunnen deze onder water komen te staan.

Sparen blijft belangrijk voor met name het hebben van een buffer
Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) wijst erop dat het toch belangrijk is om een buffer aan te houden om financiële tegenvallers op te vangen, kortom sparen blijft belangrijk. Wat er echter in de toekomst met onder andere de rentes en spaarvoorwaarden gaat gebeuren is afwachten. Als DNB werkelijk adviseert om fiscale prikkels weg te nemen, dan kan sparen een stuk minder aantrekkelijk worden.

Ondanks de lage rentes heeft sparen wel degelijk zin. Beleggen zien veel spaarders niet zitten in verband met de risico’s en daarom wordt er dan maar vaak gekozen voor een lage rente op een spaarrekening. Iets is immers beter dan niets. Wat wel zichtbaar is op dit moment, is dat het sparen niet altijd meer bij een bank wordt gedaan. Zo zijn er mensen die liever het geld in een kluis of oude sok bewaren. Reden? Het blijft verborgen voor de Belastingdienst en uitkeringsinstanties. Het gebeurt zelfs dat men zelf geld gaat uitlenen aan vrienden of familie tegen een eigen rente. Dan zijn er natuurlijk ook nog mensen die niet kunnen sparen, omdat ze aan het einde van de maand echt geen geld meer overhouden.

Aandachtspunten spaarrekening
U wilt graag gaan sparen en dat wilt u doen op een spaarrekening. Wat zijn dan belangrijke punten om op te letten?

Bankkosten
Er zijn spaarrekeningen waarbij u kosten moet betalen voor het bankpakket. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Knab bij het pakket Flexibel Sparen en Kwartaal Sparen.

Lagere rente bij hogere inleg
Het kan zijn dat u een lagere rente ontvangt bij de inleg van zeer grote bedragen, dit is bijvoorbeeld het geval bij Centraal Beheer met de RentePlus rekening, GarantiBank met de Gouden Internet Rekening en Rebeco met Roparco. U kunt juist beter kiezen voor een spaarrekening waarbij u bij een hogere inleg ook ook meer rente ontvangt.

Voorwaarden
Het is daarnaast belangrijk te letten op voorwaarden zoals hoe vaak u mag overboeken (per maand) naar een tegenrekening. Bijvoorbeeld bij de DHB Bank met een DHB Voorspoedrekening mag u maximaal 2x per maand overboeken naar een tegenrekening. Het kan ook zo zijn dat een bank als voorwaarde stelt dat u verplicht bent een minimum spaarsaldo te hebben. In dat geval is het erg belangrijk te kijken of dit wel nuttig is gezien de rente die u over uw gespaarde geld ontvangt.

Uitbetaling rente
Wanneer de uitbetaling van de rente geschiedt is per bank verschillend. Er wordt jaarlijks, per kwartaal of per maand uitgekeerd (rente bijgeschreven op uw spaarrekening).

Belangrijke vragen voor het afsluiten van een spaarrekening
Het kan handig zijn gebruik te maken van onderstaande vragen wanneer u de juiste spaarrekening wilt gaan kiezen.

Voor wie wilt u gaan sparen?
Is dat voor uzelf, uzelf en uw partner of voor uw kind / kinderen?

Wilt u te allen tijde geld kunnen storten en opnemen?
Indien u geld vrij beschikbaar moet zijn kunt u het beste kiezen voor een vrij opneembare spaarrekening. Bij een deposito zet u het geld voor een vaste periode neer bij de bank en staat hierbij geblokkeerd.

Wilt u per maand een vast bedrag sparen?
Indien u graag iedere maand een bepaald bedrag wilt sparen, dan zijn er spaarrekeningen waarop u automatisch geld kunt laten storten.

Hoe lang wilt u het geld op de spaarrekening laten staan?
Het langer laten staan van het geld op een spaarrekening kan rentevoordelen opleveren. U kunt denken aan een periode van 6 maanden, een jaar of langer dan 2 jaar.

Vindt u het erg om een betaalrekening te openen naast de spaarrekening?
Het kan zijn dat u een betaalrekening moet openen naast de te openen spaarrekening bij een bank. Het is belangrijk om te weten dat het openen van een betaalrekening kosten met zich meebrengt. Daarnaast kan een nadeel zijn dat meerdere spaarrekeningen zorgen voor onoverzichtelijkheid.

Vindt u het belangrijk dat de bank waar u een spaarrekening opent onder het Nederland Depositogarantiestelsel valt?
Indien een bank onder de Nederlandse garantieregeling valt dan worden bepaalde tegoeden van rekeninghouders gegarandeerd (tot € 100.000 per rekeninghouder). Op het moment dat een bank haar verplichtingen niet meer kan nakomen krijgen rekeninghouders hun deposito’s tot een maximum vergoed indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Wat is een slimme spaarder?
Een slimme spaarder spaart niet alleen om een extraatje achter de hand te hebben bij financiële tegenslag, maar spaart ook omdat het rendement oplevert. Op de hoogte van de rente hebben spaarders geen invloed. Wel is het zo dat een actieve spaarder zijn/haar spaargeld optimaal laat renderen. Dit kan door goed de rentestanden in de gaten te houden. En indien dat nodig is het spaargeld verplaatsen naar een andere spaarrekening / spaarrekeningen op het moment dat er bij een andere bank betere voorwaarden en rente verkregen kunnen worden.

Let op! Teveel vermogen is onaantrekkelijk indien u toeslagen ontvangt
Wanneer u teveel vermogen hebt en u maakt gebruik van toeslagen, dan kan dat consequenties hebben. De vermogensvrijstelling per persoon wordt ieder jaar door de Belastingdienst vastgesteld. Hierbij dient u rekening te houden met de situatie die op u van toepassing is om te zien welke vermogensvrijstelling voor u geldt. Heeft u teveel vermogen, dan hebt u geen recht op toeslagen (zoals huurtoeslag en zorgtoeslag). Overmatig sparen kan dus onaantrekkelijk zijn! Controleer dus de website van de Belastingdienst hoeveel vermogensvrijstelling op u van toepassing wanneer u wilt sparen.