Erfrechtonline

Wat is erfrecht?

Bij erfrecht gaat het om de rechten en plichten die erfgenamen hebben en de vereffeningen van schulden ten aanzien van de erflater. Bij het erfrecht kunnen de volgende situaties zich voordoen: er zijn geen erfgenamen[…]