Wat is erfrecht?

Wat is erfrecht?

juli 22, 2019 Uit Door Joyce Bouwman

Bij erfrecht gaat het om de rechten en plichten die erfgenamen hebben en de vereffeningen van schulden ten aanzien van de erflater. Bij het erfrecht kunnen de volgende situaties zich voordoen:

  • er zijn geen erfgenamen bekend
  • de erflater heeft nog schulden te voldoen
  • de erflater heeft nog schulden te innen
  • erfgenamen zijn niet tevreden met de nalatenschap

Bij dit soort situaties kan een erfrecht advocaat een uitkomst bieden.

Erfrecht advocaat

Een erfrecht specialist of erfrecht advocaat zoals Erfrechtonline is geen overbodige luxe als men duidelijk wilt hebben wie welke rechten en plichten heeft, en wie de lasten moeten dragen voor het vereffenen van schulden. Tevens kan in samenwerking met de erfrechtadvocaat de niet bekende erfgenamen en eventueel schuldenaars die geen erfgenaam zijn opsporen.

Vereffenen

Bij de nalatenschap komen veel stakeholders kijken die te maken krijgen met de nalatenschap. Hierbij gaat het om de rechtmatige en juiste verdeling van de nalatenschap waarbij ieder die nog schulden heeft, vereffend moeten worden in de nalatenschap. Een vereffenaar houdt zicht bezig met de verdeling van deze nalatenschap.

Erflater

Dit is de overleden persoon die een nalatenschap achterlaat met of zonder testament. 

Zonder testament gaat de nalatenschap direct naar de achtergebleven echtgenoot. Mocht de echtgenoot de laatste ouder zijn die komt te overlijden, dan gaat de nalatenschap naar de kinderen.

Met testament worden de laatste eisen en wensen van de erflater opgesteld waarin wordt bepaald hoe de erfenis wordt nagelaten en verdeeld. 

Erfgenamen

Dit zijn de personen die aanspraak maken op de erfenis, zij het met testament met naam en toenaam, zij het ook zonder testament als echtgenoot of kinderen. Hierbij hebben de kinderen altijd recht op hun kindsdeel van de nalatenschap.

Erfrecht & vereffening

Het erfrecht bepaald hierbij dus alle plichten en rechten die personen hebben en krijgen bij een nalatenschap. Een schuld die nog vereffend moet worden geeft hierbij veel wrijving.

Personen die nog schulden hebben moeten deze uiteraard nog voldoen, dit kan een bestaande erfgenaam zijn die hierbij een deel van de nalatenschap moet vereffenen om de schuld in te lasten. Het kan ook gaan om een schuldenaar die geen erfgenaam is en de schulden moet vereffenen naar de erfgenamen toe.

Als de erflater zelf schulden achterlaat dan moeten ook deze vereffend worden. Hierbij krijgen de erfgenamen de draaglast om deze schulden te voldoen uit hun nalatenschap.