Een opleiding voor uw werknemers

Een opleiding voor uw werknemers

december 7, 2016 0 Door Joyce Bouwman

Het is een rumoerige tijd qua werk voor zowel werknemers als werkgevers. Het is niet meer gebruikelijk dat werknemers een geruime tijd voor één baas in één functie blijven werken, maar een werknemer wisselt steeds vaker van baan. Dit heeft onder andere te maken met de inhoud van de baan en de daarbij horende arbeidsonzekerheden. De arbeidsonzekerheden zijn namelijk ook toegenomen, denk hierbij aan de massaontslagen en reorganisaties van diverse grote bedrijven. Hierdoor ontbreekt bij veel medewerkers committent. Daarnaast is de werkdruk in de laatste jaren voor de werknemers ook toegenomen.

Vasthouden van personeel

Uiteraard zijn er vaak voldoende werknemers in een onderneming die u moet koesteren en die u niet graag ziet vertrekken. Het is dan ook belangrijk voor u en uw bedrijf om deze werknemers zo’n lang mogelijk in uw bedrijf te houden. Dit kan uiteraard door een aantrekkelijk salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, maar er zijn meer mogelijkheden om de werknemer aan uw te binden. Het is namelijk ook van belang om het personeel gemotiveerd te laten blijven door continue een uitdaging in hun werk te bieden.

Personeel tevreden houden

Maar hoe zorgt u voor gemotiveerd personeel? Het is belangrijk om regelmatig met uw personeel te spreken over de werkzaamheden en of zij nog voldoende uitdaging in hun werk hebben. Hierdoor krijgt u een indruk of de werkzaamheden voldoen aan de eisen van de werknemer. Indien dit niet het geval is kunt u hierop inspringen en samen met uw medewerker kijken naar de verschillende mogelijkheden om de werknemer wel gemotiveerd en gestimuleerd te krijgen.

Opleidingen

Eén van de mogelijkheden om uw personeel te stimuleren en motiveren is door middel van opleidingen. Opleidingen dagen de werknemer niet alleen uit om verder te denken dan het bedrijf, maar zorgen er ook voor dat de werknemer zich op een ander gebied verbreedt. Hierdoor kan een werknemer worden gemotiveerd en gestimuleerd. Daarnaast ontwikkelt u niet alleen uw werknemer, maar deze werknemer neemt ook de nieuwe kennis mee naar uw onderneming. U investeert dus ook in uw eigen bedrijf.

Belastingvoordeel

Gaat uw werknemer een opleiding op uw kosten volgen? Dan zijn de vergoedingen en verstrekkingen onbelast. Hiervoor moet wel aan drie voorwaarden worden voldaan. Ten eerste mogen de kosten niet door een ander worden vergoed. Ten tweede moet de opleiding betrekking hebben tot de huidige of toekomstige functie van uw werknemer en als laatste moet u de kosten vóór het einde van het jaar waarin de kosten worden gemaakt vergoeden. Meer informatie over de belastingvoordelen vindt u op hetsalariskantoor.nl
.