Een appartement kopen

Een appartement kopen

november 24, 2016 0 Door Joyce Bouwman

Je gaat voor het eerst een woning kopen. Je overweegt een appartement te kopen, maar staat ook open voor een eengezinswoning. Bij het kopen van een eengezinswoning krijg je met andere dingen te maken, dan bij het kopen van een appartement. Waar moet je op letten bij het kopen van een appartement?

Wat is appartementsrecht?

Bij het kopen van een appartement, koop je een deel van het gebouw. Hierdoor val je onder de regelgeving van appartementsrecht. Als eigenaar krijg je met meer regels te maken dan een eigenaar van een eengezinswoning. In beide gevallen heb je het exclusieve recht van de woning. In het geval je eigenaar bent van een appartement, ben je samen met alle andere bewoners in het appartementencomplex verantwoordelijk voor het onderhoud van het gehele flatgebouw. Dus elke eigenaar is verplicht met de andere eigenaren gezamenlijk het onderhoud te verzorgen. Om zorg te dragen voor de naleving van de wet is een VvE opgericht. De afkorting VvE staat voor Vereniging van Eigenaren. Alle eigenaren van het appartement zijn bij de koop automatisch lid van de VvE.

Wat is VvE beheer?

Wat doet een VvE precies? De Vereniging van Eigenaren bestaat uit bestuursleden en een administrateur. Bij kleine gebouwen is de administrateur vaak de eigenaar van het gehele complex. De administrateur adviseert over onderhoud en de de eigenaren (bewoners) bepalen in overeenstemming wat er gaat gebeuren. Maandelijks of jaarlijks betaal je een vooraf afgesproken bedrag aan servicekosten. Op deze manier kan onderhoud aan het gebouwencomplex betaald worden.

Voordat je een koopcontract tekent zijn een aantal zaken belangrijk. Soms zijn servicekosten misleidend. In het geval de servicekosten laag zijn, kan het zijn dat er heel veel achterstallig onderhoud is. Is dit het geval, dan kan je er op rekenen dat de kosten komend jaar opeens heel hoog worden. Voordat je de koop van een appartement schriftelijk overeenkomt is het belangrijk te weten of de vorige eigenaar alle betalingen aan VvE kosten heeft voldaan. Is dit niet het geval? Dan zal jij als nieuwe eigenaar voor de kosten moeten opdraaien. Vraag notulen op van voorgaande bestuursvergaderingen van de VvE. Op deze manier kan je te weten komen of er wel of niet grote investeringen worden gedaan op de korte termijn. Je zou zomaar voor verrassingen komen te staan, waardoor je voor hogen kosten moet opdraaien.