We betalen teveel

We betalen teveel

juni 9, 2016 0 Door Joyce Bouwman

Onderzoek van het CBS leert ons dat we teveel betalen voor energie. In het bijzonder is het de gasprijs die door heffingen van de overheid de op vijf na hoogste van Europa is. We betalen teveel. Is het daarom een goed idee om kritisch te kijken hoe de kosten omlaag gebracht kunnen worden.

We betalen teveel

Dat is geen goed nieuws, dat wij als Nederlanders teveel betalen. Lees over hoeveel wij betalen voor de levering van gas en hoe je kunt besparen.

Geschatte leestijd: 7 minuten

Eurostat

Onder andere Z24, NRC en het Financieel Dagblad namen het nieuws van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over dat ging over de kosten die Nederlanders moeten maken voor gas. In vergelijking met andere Europese landen doet Nederland het niet echt goed. Italië, Spanje, Portugal en Zweden doen het nog slechter, aldus het CBS, die de cijfers haalde bij Eurostat. Deze Europese organisatie werkt in opdracht van de Europese Commissie en heeft als taak het opmaken van statistieken. Dit doet men al sinds het einde van de jaren vijftig. De onderwerpen waarover gerapporteerd wordt zijn uiteenlopend. Ze hebben als doel om de Europese Commissie te informeren en de werkzaamheden te ondersteunen.

Heffing

Omdat de doelstelling van Eurostat gebaseerd is op onpartijdigheid, zijn de cijfers voor de Nederlandse overheid niet bijzonder gunstig. Vergeleken met andere landen betaalt men in ons land 75 eurocent voor een kubieke meter aardgas. Het gemiddelde in andere EU-landen is 69 eurocent. Volgens onderzoekers is er maar een verklaring te vinden hiervoor. De gasprijs ligt al jaren erg hoog, dankzij een hogere heffing door de overheid.

Tegenover de fikse stijging van de gasprijs staat de prijs voor elektriciteit. Nederland staat in dit overzicht op de twaalfde plaats (van de 28). Per kilowattuur betaalt men in Nederland gemiddeld 18,33 eurocent. Opvallend genoeg stond Nederland in dat overzicht vijf jaar geleden nog in de top als het gaat om het hoogste gemiddelde bedrag dat een inwoner kwijt is per kilowattuur. Nu is een Nederlands huishouden jaarlijks gemiddeld bijna 600 euro kwijt voor elektriciteit. Dit valt in het niet bij de bijna 1.200 euro per jaar die men moet betalen voor gas.

De afgelopen maanden is veelvuldig geschreven over het overstappen van energieleverancier. Steeds meer Nederlanders kiezen ervoor om, gedreven door de hoge kosten, over te stappen naar een andere leverancier. De Eurostat-cijfers die door het CBS gepresenteerd werden zijn duidelijk; we betalen teveel. Het kan dus beter, maar de vraag is hoe.

Een van de opties is dat de prijs voor elektra de komende jaren flink zal gaan dalen door het importeren van stroom. Neem nu het importeren van stroom uit Duitsland. Volgens Autoriteit Consument & Markt (ACM) zou Nederland in staat moeten zijn om twintig procent meer stroom te importeren uit ons buurland. Sterker nog, vanaf 4 juni 2016 doen we dit dan ook. Dit alles omdat de toezichthouders uit België, Duitsland, Frankrijk en Nederland afspraken gemaakt hebben om de handel in elektriciteit te verhogen. Omdat stroom opgewekt in Duitsland goedkoper is, zal de prijs gaan dalen.

Een nadeel als het gaat om het importeren van elektriciteit is de capaciteit van onze hoogspanningsnetten. Zo mag er niet teveel stroom over getransporteerd worden. Hiermee zou de stabiliteit van ons netwerk in gevaar gebracht kunnen worden. Desondanks heeft TenneT, de landelijke beheerder van het elektriciteitsnetwerk, de opdracht gekregen van ACM, om onderzoek te doen naar de mogelijkheden de capaciteit te vergroten. Wel is al duidelijk geworden dat er overdag aanzienlijk meer mega watt getransporteerd kan worden (5.000 MW).

Omdat de prijs van onze energienota niet alleen afhankelijk is van elektriciteit, is het goed om na te denken hoe het nog goedkoper kan. Hiervoor hebben wij als Nederlanders genoeg ruimte. De keuzevrijheid is enorm groot.

In de eerste plaats is er de mogelijkheid om zelf energie op te wekken en dit terug te leveren. De optie hiervoor vergt een investering in zonnepanelen, maar verdient zich op den duur terug. Dit is dus een besparing voor de langere termijn en voor zij die ofwel zin hebben in het aanvragen van een subsidie (wanneer het bedrag voor de aanschaf niet ineens bekostigd kan worden) en geduld heeft.

Voor wie geen geduld heeft, zijn er andere manieren om de energiekosten te drukken. Een ervan is goed na te denken over energieverslindende apparaten en andere besparende maatregelen. Hiervoor is soms de nodige discipline nodig. Naast deze mogelijkheden of als aparte optie is er het overstappen naar een andere energieleverancier.

Geliberaliseerde markt

De ACM is van mening dat er meer bespaard kan worden op de energierekening door het overstappen. Zo bedroeg de gemiddelde bedrag dat een gezin kwijt is voor de energienota jaarlijks 1.661 euro. Een jaar eerder was dat nog 1.739 euro. De ACM wijt dit aan het toetreden van meerdere spelers op de energiemarkt en de versoepeling van de regelgeving. Sinds 2004 is ongeveer 49 procent van de bevolking minimaal een keer overgestapt, aldus de ACM.

Het nadeel van de geliberaliseerde markt is de grote hoeveelheid aanbieders. Je kunt ervoor kiezen, tijdens het overstappen alle websites van de energieleveranciers af te gaan, wat een tijdrovende aangelegenheid is. Een betere optie is het kiezen van een vergelijkingswebsite voor het berekenen van de opties. Bijkomend voordeel is dat er gebruik gemaakt kan worden van interessante aanbiedingen. Dit is veel beter dan de ongeveer vijftig websites van de verschillende energieleveranciers bezoeken.

Olie

Hoe de ontwikkeling van de prijs er precies uit gaat zien, dat is lastig te beoordelen. De prijs van het gas is niet alleen onderhevig aan de heffingen door de overheid. De prijs is deels gekoppeld aan die van olie. Dalen de olieprijzen, dan heeft dit een half jaar later gevolgen voor de gasprijs, tenzij de overheid besluit de heffingen te veranderen. Mocht dit het geval zijn, dan horen we dit waarschijnlijk rond of op Prinsjesdag. Tot die tijd is er nog genoeg te besparen via EnergieLeverancierGoedkoopste.nl bijvoorbeeld.