Waarom afval scheiden en recycling?

augustus 24, 2015 0 Door Joyce Bouwman

Op jaarbasis produceert de Nederlandse bevolking ruim 500 kilo aan afval per persoon. Hiervan kan de helft als gescheiden afval beschouwd worden. Dit betekent dat de andere helft nog te scheiden valt. In sommige gevallen gaat het hierbij om bewustwording van burgers en bedrijven over het belang bij het scheiden van afval. Overheden en gemeentes werken daarom hard om afvalscheiding te stimuleren. Dit doen zij middels het opzetten van campagnes, opleggen van wet- en regelgeving en het bieden van faciliteiten. Denk aan afval-inzamelingsacties, afvaldepots, vuilnisbakken aan de kant van de weg en de regulieren containers voor uw woning. Dat we afval moeten scheiden weten we, maar waarom is het zo belangrijk?

Verbetering van levenskwaliteit

Door het scheiden van afval kan afval makkelijk verwerkt worden om opnieuw gebruikt te worden voor een nieuw / ander doeleinde, ofwel: recycling. Bijvoorbeeld: door het scheiden van papier en plastic, kan papier eenvoudig recyclet worden voor nieuw papier. Op deze manier zijn er minder grondstoffen nodig om (nieuw) papier te maken. Dit betekent dat er minder bomen gekapt kunnen worden, waardoor een natuurgebied behouden kan blijven. Omdat bomen minder gekapt kunnen worden is er ook minder opslagruimte nodig voor nieuwe grondstoffen. Als afval niet recyclet wordt, zal het worden verbrand of onder de grond verdwijnen. Dit laatste heeft als consequentie dat ons grond vervuild wordt. Onder de grond groeien vele van onze voedingsmiddelen, deze worden dus ook vervuild. Recycling zorgt dus niet alleen voor minder afval, maar ook voor een gezonder leven.

Milieu voordelen

Verder is hergebruik van positieve invloed op het broeikaseffect. Het broeikaseffect is bij recycling vele malen minder, dan wanneer een product volledig met (nieuwe) grondstoffen geproduceerd moet worden. De reden hiervoor is dat recycling minder energie kost om producten te fabriceren.

Kostenbesparing bij afvalscheiding

Lage productiekosten betekent dus ook dat het eind product minder geld kost. Kostenbesparing is dus een groot voordeel naar de consument toe. Dus als je niet geeft om het milieu is kostenbesparing wellicht wel een reden voor u om bewuster om te gaan met het scheiden van afval.

Welk afval moet waar?

Online zijn tools en apps te vinden die u kunnen helpen beter zorg te dragen voor afvalscheiding en recycling. Als u van plan bent te starten met een verbouwing in of om uw woning is het handig een afvalcontainer te huren voor bouwafval. Afhankelijk van de soort verbouwing en afval, kan daarvoor een geschikte container gehuurd worden.

Kortom: Het recyclen van afval is een belangrijke voorwaarde voor een duurzaam leven van mens, die en milieu. Niet alleen voor de toekomst en volgende generaties, maar ook voor het leven nu.