Voorkom arbeidsongevallen

oktober 18, 2015 0 Door Egbert

In bedrijven komen jaarlijks nog een groot aantal arbeidsongevallen voor, waarbij werknemers gewond raken of zelfs om het leven komen. Daarom is het belangrijk om te weten hoe u kan helpen om dit te voorkomen.

Arbeidsongeval
Een arbeidsongeval is een gebeurtenis op het werk of onder werktijd die leidt tot schade aan de gezondheid van de werknemer. Hier valt woon-werkverkeer dus niet onder. Ook is er geen sprake van een arbeidsongeval op het moment dat de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. Een ongeval in een bedrijf, instelling, op een (bouw)locatie of bij het werken aan de weg valt onder een arbeidsongeval. Een arbeidsongeval kan leiden tot fysieke schade maar ook psychische schade, zoals een burn-out of depressie.

Goede voorlichting
Om een arbeidsongeval te voorkomen is het belangrijk om werknemers hier goed over voor te lichten. Geef werknemers duidelijke informatie en instructies over veilig werken en zorg ervoor dat ze zich hieraan houden. Spreek werknemers aan op hun onveilige gedrag.
Het ministerie van SZW heeft een aantal praktische tips verzameld:

  1. Beïnvloed veiligheidsgedrag
  2. Beloon goed gedrag
  3. Betrokkenheid (top)management is essentieel
  4. Borg de veiligheidscultuur in een structuur
  5. Laat medewerkers zelf nadenken
  6. Leer van elkaar
  7. Los veiligheidsproblemen operationeel op
  8. Maak resultaten zichtbaar
  9. Norm van de leidinggevende is de norm van medewerkers
  10. Zoek de weerstanden en los ze op

Arbeidsongeval voorkomen
Het is belangrijk dat het management betrokken is bij de veiligheid, in woorden maar ook in daden. Zo moet er budget vrijgemaakt worden en is het belangrijk dat het management zich laat zien tijdens bijeenkomsten. Daarnaast is het allerbelangrijkste dat het management het goede voorbeeld geeft. De leidinggevende speelt een belangrijke rol in wat de werknemers doen aan het voorkomen van arbeidsongevallen, het doen en laten van de leidinggevende wordt vaak overgenomen. Werknemers moeten begrijpen waarom ze bepaalde veiligheidsmaatregelen moeten treffen. Voelen zij zich onbegrepen dan is het belangrijk om de dialoog aan te gaan. Laat zien wat de resultaten zijn van de veiligheidsmaatregelen om ongevallen te voorkomen en beloon goed gedrag. Op deze manier worden meer arbeidsongevallen voorkomen.