5 Gouden tips om als ondernemingsraad te overtuigen

5 Gouden tips om als ondernemingsraad te overtuigen

november 23, 2018 Uit Door Joyce Bouwman

Gelijk krijgen is belangrijker dan gelijk hebben. Om gelijk te krijgen moet de overnemingsraad de bestuurder of achterban kunnen overtuigen. En dat kan je leren. Lees hier onze vijf Gouden tips voor een overtuigende ondernemingsraad.

1) Overtuig eerst de ondernemingsraad
Voordat je de bestuurder of achterban kunt overtuigen, moet je eerst zélf overtuigd zijn. Vraag je als ondernemingsraad af waarom je precies iets vindt. Waarom is het zo belangrijk voor de medewerkers? Wat zijn argumenten voor je standpunt? Zijn deze op aannames gebaseerd of zijn de argumenten objectief juist? Spelen er emoties mee, bijvoorbeeld door sentimenten uit de achterban? Als je OR-collega’s al niet kunt overtuigen dan wordt het lastig om de bestuurder te overtuigen.

2) Verdiep je eerst in het standpunt van de bestuurder
Steek niet meteen van wal met je verhaal tijdens de overlegvergadering. Zorg dat je eerst al eens gepeild hebt wat de bestuurder (of achterban) van een bepaald onderwerp vindt. Loop eens binnen, maak een praatje. Vraag goed door naar de argumenten. Vergeet ook niet te achterhalen welk belang de bestuurder heeft bij een bepaald standpunt. Pas dan weet je in hoeverre het nodig is om hem te overtuigen. Verder kan je je voorbereiden op de argumenten die je tijdens de vergadering kunt verwachten.

3) Bereid je standpunt goed voor en presenteer overtuigend
Degene die over een onderwerp het woord doet, weet inhoudelijk vast wel wat hij wil zeggen. Alleen niet precies hoé. Bedenk dus van tevoren hoe je kernachtig kunt vertellen wat je standpunt is en waarom. Hierbij kun je als ondernemingsraad putten uit de presentatietechniek. 1) Kies een sterk begin, 2) Vertel gestructureerd in drie punten wat je argumenten zijn en 3) Sluit af met een duidelijke conclusie met daarin een 4) Call to action; wat wil je dat de bestuurder met jouw verhaal doet? Het klinkt Amerikaans en dat is het ook.

4) Houd het feitelijk en neutraal
Als er emoties meespelen kan een standpunt te zwaar en subjectief worden neergezet. Er worden woorden gebruikt als ‘continu’, ‘enorme werkdruk’, ‘altijd/nooit’, ‘slechte communicatie’, ‘niet functionerende managers’. Het is lekker om zo even je hart te kunnen luchten. Maar als je een onderwerp zo groot maakt, zal het moeilijk zijn om de bestuurder te overtuigen. Hij zal eerder geneigd zijn te gaan nuanceren -of erger- tegengas te gaan geven. Probeer al te subjectieve aannames achterwege te laten. Formuleer je argumenten feitelijk en objectief. Bespreek een onderwerp dus als de emoties wat gezakt zijn. Dat geeft meer ruimte om het eens te kunnen worden.

5) Ook al ben je het niet eens, de bestuurder kan wel wat voor je doen
Echt iemands mening over een onderwerp veranderen is heel lastig. Dat zal andersom ook voor de ondernemingsraad gelden. Dus als je merkt dat je het niet eens gaat worden, ga dan naar plan B: stel vast dat je het misschien niet helemaal eens bent geworden en vraag de bestuurder of hij niettemin iets voor de OR kan doen. Iets voor iemand doen is veel makkelijker dan je mening veranderen. Bijvoorbeeld het besluit uitstellen of met een ander onderwerp of bepaald onderdeel wel akkoord gaan. Zo kan je ook effectief zijn zonder te overtuigen.

Wil je weten hoe je als ondernemingsraad kan leren overtuigen, bel ons dan op 06-26961659 of mail ons op info@schateiland.com.