Hoe herken ik dementie?

oktober 4, 2016 0 Door Joyce Bouwman

Dementie is een ingewikkelde ziekte. Een lange tijd heeft er een taboe geleefd rondom dit begrip. Want wat is dementeren nou eigenlijk en nog belangrijker: hoe herken ik het ziektebeeld? Dementie wordt beschreven als de naam voor meerdere symptomen. Hierbij kunnen de hersenen niet goed meer informatie verwerken. Dementie vormt een verzamelnaam voor meerdere ziektes. De meest bekende is Alzheimer. Helaas bestaan er geen geneesmiddelen voor de vormen van dementie. Echter is het wel belangrijk om de symptomen te herkennen. Lees hier meer over hoe je een vorm van dementie kunt herkennen.

Het constateren van symptomen is nooit een leuk moment. Sterker nog het is vaak beangstigend. Toch is het belangrijk om deze kenmerken tijdig te signaleren zodat er voor hulp gezorgd kan worden.

Signalen

Ondanks dat er een grote lijst beschikbaar is met signalen die kunnen wijzen op dementie verschilt het altijd per persoon en ook per ziekte. Het is vaak de partner of andere personen die dichtbij de patient staan, die constateren dat er iets niet klopt. Deze reactie komt vaak na het constateren van geheugenverlies, veranderingen in het karakter of bij gedragsproblemen. De klachten die hier genoemd worden kunnen ook een andere oorzaak hebben. Daarom is het altijd aan te raden om bij klachten waarover u twijfelt altijd de huisarts raad te plegen.

Geheugenverlies

Een van de meest bekende klachten bij Alzheimer of een vorm van dementie is geheugenverlies. Dit begint vaak bij vergeetachtigheid en wordt vaak als onschuldig gezien. Op het moment waarop wordt gecontstateerd dat dit regelmatig gebeurd wordt een huisarts geraadpleegd.

Tijdsbesef

Ook het tijdsbesef speelt een belangrijke rol. Bij een beginnende vorm van dementie komt vaak veel verwardheid terug over de plaats en de datum. Ook het verplaatsen van A naar B kan soms een totaal mysterie voor iemand zijn.

Taalproblemen

Een andere kenmerk die vaak terug komt is taalproblemen. Het wordt voor een persoon met dementie vaak lastig om een gesprek te volgen en hierin te participeren. Soms kan dit ook plotseling gebeuren tijdens een gesprek. Dit kan voor veel verwarring en frustratie zorgen. Ook herhaling gaat hierbij vaak gepaard.

Gedrag en karakter

Bij een beginnende vorm van dementie kan het zo zijn dat iemand ander gedrag gaat vertonen. Dit resulteert vaak in angst en achterdochtigheid. Zonder een duidelijke aanleiding kan het gedrag in een keer omslaan. Zelfs in de meerst vertrouwde omgeving kan iemand zich achterdochtig gaan gedragen.

Was u al bekend met deze symptomen van dementie? Of bent u wellicht opzoek naar hulp rondom dementie. Neem dan hier een kijkje.

ouderen