Het zelfvertrouwen van je kind vergroten

Het zelfvertrouwen van je kind vergroten

maart 5, 2019 Uit Door Joyce Bouwman

Soms wil het gebeuren dat je kind bepaalde sociale knelpunten ervaart met klasgenoten, andere leeftijdsgenoten of wie dan ook. In veel gevallen uit zich naar aanleiding van bepaalde ervaringen van je kind uit het verleden. Denk bijvoorbeeld aan nare ervaringen als pesterijtjes of zelfs fysiek geweld. Dit kan traumatische sporen achterlaten, uiteraard in verschillende gradaties. Ook kan bij je kind de neiging ontstaan om negatieve gedachten te kweken. Slechte gedachten over zichzelf of andere mensen en gebeurtenissen, die niet per se “waar” hoeven te zijn.

Weerbaarheid en sociaal zelfvertrouwen van kinderen

Naast kinderen is het voor jou als volwassen persoon ook net zo belangrijk om lekker in je vel te zitten. Lekker in je vel met het nodige zelfvertrouwen en weerbaarheid om je zo nodig te kunnen verweren tegen negatieve sociale invloeden. In het kort lichten we puntsgewijs toe wat het inhoudt om sociaal zelfvertrouwen te hebben. Als je twijfelt of je kind het is, kun je letten op de volgende zaken:

  • Je kind heeft een positief denkbeeld
  • Je merkt dat hij of zij vertrouwen toont in zijn/haar eigen kunnen
  • Een positieve interpretatie van diverse sociale situaties
  • Houding: goed rechtop staan en durven oogcontact te maken
  • Over het algemeen een aardige houding tegenover anderen
  • Qua weerbaarheid: voor zichzelf kunnen en willen opkomen, wanneer de situatie er zich toe dient

En wat als het tegenvalt…?

We don’t live in a perfect world. Waar geleefd wordt, blijven er van tijd tot tijd wondjes achter. Zolang, metaforisch gesproken, deze wonden niet levenslang open blijven is er niets aan de hand. Waar we hiermee op doelen: iedereen kan als kind tegen bepaalde pesterijen, pijnen en andere tegenslagen lopen. Op het moment dat diegene maar begrijpt wat er van binnen speelt, leert ageren en omgaan met specifieke situaties zónder een zware emotionele rugzak met zich mee te blijven dragen. De inhoud is namelijk niet meer dan een gedachtegang.

Weerbaarheidstraining voor kinderen kan wonderen doen

Kinderen leren veelal van voorbeeldfiguren in hun levens, de welbekende rolemodels. Voordat kinderen de puberale periode ingaan, zijn het voornamelijk ouders die die rol innemen. Naarmate kinderen ouder worden, kunnen deze voorbeeldfiguren bestaan uit vrienden, andere familieleden, kennissen of vreemden. Door middel van observatie en experimenteren leren kinderen verschillend sociaal gedrag aan. Dit gedrag volgt vaak door een andermans reactie erop. Hoe vaker deze reactie resulteert in een positieve ervaring, hoe groter het sociale zelfvertrouwen van het kind met de tijd wordt.

Het is bijzonder hoe snel een weerbaarheidstraining kind en jongere kan stimuleren om ontbrekende vaardigheden eigen te maken. Met de nodige tips kunnen ze leren om het nodige initiatief te nemen, zelfreflectie te vergroten en daarmee vaker een glimlach vol vertrouwen naar voren te kunnen toveren. In situaties zoals in de klas of op het schoolplein krijgen kinderen op den duur vaker complimentjes en andere interacties. Deze positieve ervaringen kunnen een kanteling veroorzaken in dit gedeelte van de psyche. En dat vanuit de bestaande kennis binnen het kind zelf!

Long live the power of empowerment.