Historische Luchtvaart

Historische Luchtvaart

oktober 17, 2016 0 Door Joyce Bouwman

Het begrip “historische luchtvaart” omvat een heterogeen palet van activiteiten. De vorm van vluchtuitvoering bepaalt daarbij in hoeverre de Minister accommoderend kan en zal optreden. Voor het hier omschreven beleid kunnen de volgende drie categorieën van vluchtuitvoering met een historisch luchtvaartuig worden onderscheiden:

Privé vervoer als niet vervoerders

Bij privé vervoer gaat het om personen die louter particulier vliegen en die wel eens familieleden of bekenden meenemen. Daarnaast vallen in deze categorie de gebruikers van historische luchtvaartuigen die niemand meenemen maar die bijvoorbeeld alleen in lucht-shows optreden. Dit zijn de zogeheten “niet vervoerders”.

Niet commercieel vervoor door organisaties met leden, donateurs en sponsors. In Nederland bestaan organisaties die, ter instandhouding van hun historische lucht-vaartuigen en om de operationele kosten te dekken, een vergoeding betaald krijgen die niet méér is dan een tegemoetkoming in de kosten. Bovendien betreft het incidenteel vervoer (geen geregelde diensten) dat onder bepaalde voorwaarden aan een beperkte groep
mensen zoals leden, donateurs en sponsors, inclusief de relaties van de sponsors, wordt aangeboden.

Commercieel vervoer

Onder commercieel vervoer wordt verstaan vervoer tegen vergoeding zoals dat wordt verricht door luchtvaartmaatschappijen die in het bezit zijn van een exploitatievergunning of een vergelijkbare “operating certificate”. Het gaat hierbij om ondernemingen die hun diensten op luchtvaartgebied in het openbaar aan een zo groot mogelijk publiek aanbieden. Dit is vervoer van passagiers, goederen en/of vracht dat plaatsvindt tegen
betaling, door middel van de uitgifte van tickets of vrachtbrieven en waarbij in een vrije markt wordt geconcurreerd.
Op dit moment bestaan in Nederland geen organisaties die met historische luchtvaartuigen op commerciële basis vervoer verrichten als bedoeld in artikel 16a Luchtvaartwet.Er zijn wel organisaties die overwegen daartoe over te gaan, reden waarom ook deze categorie hier aan de orde dient te komen.

Zelf leren vlieren?

Wil je zelf leren vliegen? Bij Vlieglesdeal.nl kan je snel voordelig je vliegbrevet halen. Ook als eenmalig een rondvlucht wilt kan Vlieglesdeal.nl je verder helpen. Neem bijv. een rondvlucht over de stad Rotterdam of geef een vliegles als cadeau!