Waarom falen digitale transformaties?

Waarom falen digitale transformaties?

juni 7, 2021 Uit Door Joyce Bouwman

Het digitale tijdperk heeft geleid tot andere behoeften bij klanten. Organisaties proberen hun bedrijfsmodel klaar te stomen voor de eenentwintigste eeuw, door snel transformaties door te voeren. Helaas zijn digitale transformaties lang niet altijd succesvol. In dit artikel gaan we op zoek naar de redenen waarom digitale transformaties mislukken.

Wat is digitale transformatie?

Laten we beginnen met wat digitale transformatie is. Een digitale transformatie heeft als doel nieuwe manieren te vinden om waarde te leveren, inkomsten te genereren en efficiëntie te verbeteren. Hoewel automatisering dus onderdeel kan zijn van digitale transformatie (het heeft immers als doel de efficiëntie te verbeteren) is digitale transformatie breder dan dat alleen.

Waarom mislukken digitale transformaties?

Volgens onderzoek worden de gestelde doelen in 70% van alle digitale transformaties niet gehaald.

  • Een digitale transformatie bij GE (General Eletric) mislukte omdat er te veel werd gefocust op korte termijn doelen en het rapporteren aan de aandeelhouders. Er werd te weinig gefocust op lange termijn doelstellingen (waaronder bijvoorbeeld innovaties) waardoor de transformatie mislukte. Er wordt daarom ook geadviseerd om te focussen op kwaliteit in plaats van kwantiteit.
  • Ford probeerde een nieuw bedrijfsonderdeel op te zetten. Het nieuwe onderdeel lag ver van de rest van het bedrijf en had zelfs een eigen hoofdkantoor. Het bedrijf investeerde fors in de business unit, waardoor de kwaliteit van de rest van het bedrijf onder druk kwam te staan en de nieuwe business unit steun verloor van de rest van de organisatie. Nieuwe digitale business modellen moeten dus geïntegreerd zijn in de rest van het bedrijf.
  • Proctor & Gamble startte in 2012 met een digitale transformatie. Er werden een heleboel projecten gestart, echter waren deze niet aan elkaar gelinkt en was er een lage Return On Investment. Toen er een economische crisis uitbrak werd de CEO (Chief Executive Officer) al snel gevraagd om te vertrekken.

Lessen geleerd

Om succes te hebben met een digitale transformatie is het dus belangrijk dat er wordt gefocust op lange termijn doelstellingen (in plaats van quick wins), dat nieuwe digitale transformaties breed worden gedragen en geïntegreerd worden in de organisatie en is het vaak beter om kleine sterke projecten te initiëren in plaats van losse en vage transities.