Add boeken tips

augustus 26, 2014 0 Door mooo

Add staat ook wel bekend als aandachtsstoornis. Het is de minder bekende broer van de aandoening ADHD, de h van hyper actief ontbreekt bij ADD.

Belangrijk bij ADD is niet alleen te focussen op de negatieve kanten, die minder dan gemiddeld aanwezig zijn, belangrijk ook is de sterke kanten van iemand met ADD te benutten. Belangrijke rol daarbij is weggelegd voor ouders en leerkrachten om de achtergrond van ADD te begrijpen, maar ook inzicht te hebben waarom je kind, of het kind in de klas zo reageert op prikkels of op andere dingen.

Er zijn heel wat boeken over ADD te vinden. Gelukkig zijn er goede Add boeken te vinden als het gaat om het bovenstaande: Nadruk op de positieve kant voor ouder(s) en docenten.

Op Add boeken zijn bijvoorbeeld een paar van zulke titels te vinden met een korte samenvatting ervan.

Een bekend boek over Add is het boek van Sterre Hunvie: Leven met Add.
Het boek is een mooi voorbeeld van een ervaringsverhaal van iemand met Add in de eigen gezinssituatie. De achtergronden van Add worden aangekaart, maar ook praktisch wordt aangegeven waar je in een gezin tegen aan kunt lopen. Belangrijk is ADD niet te onderschatten alsof het niets betekent, maar ook niet te overschatten en het hele gezinsleven te laten bepalen en overheersen.

In het boek ‘Add Syndroom’ schrijft Thomas E. Brown als deskundige over aandachtstekortstoornissen zoals ADD. Een overzicht van behandelingen van Add wordt gegeven. Aan de hand van voorbeelden uit dagelijks leven van kind en ouder wordt de lezer meegenomen en geholpen om het gelezene toe te passen in de eigen situatie.

In het boek ‘Opvoedwijzer Add en ADHD’ ligt de nadruk vooral op de positieve kant van zowel add als adhd. Het is een prima handboek voor ouders als ook leerkrachten van school. De auteurs zijn zelf psycholoog en psychiater zodat ze vanuit hun deskundigheid positieve bouwstenen aanreiken voor de lezer.
Kortom: op bovenstaande site kunt u meer informatie over Add vinden.