Add boeken tips

Add staat ook wel bekend als aandachtsstoornis. Het is de minder bekende broer van de aandoening ADHD, de h van hyper actief ontbreekt bij ADD. Belangrijk bij ADD is niet alleen te focussen op de[…]