Wanneer schakelen we een advocaat in?

november 30, 2015 0 Door Joyce Bouwman

We hebben er in het dagelijks leven allemaal weleens te maken, conflicten en meningsverschillen. We zijn van mening dat de ander iets heeft beloofd wat hij of zij niet is nagekomen, we zijn kwaad op iemand omdat diegene achter onze rug heeft gepraat over ons, je beste vriend gaat er met je vriendin vandoor, kortom, er zijn talloze oorzaken waarom mensen met elkaar in de clinch raken. Dat hoort bij het leven vol ups en downs en is op zich geen probleem. In de meeste gevallen wordt de boel wel weer gesust en gaan we verder met ons leven.

Juridische conflicten

Maar er zijn conflicten en geschillen waar we zelf niet uitkomen en iemand nodig hebben die zich over de zaak buigt en een bindend advies of een juridisch afdwingbare uitspraak doet, de rechter bijvoorbeeld. Dan komt dus het juridische aspect en de wet om de hoek kijken. Bij sommige rechtszaken mag iemand zonder advocaat voor de rechter verschijnen om zijn standpunt te verdedigen alvorens de rechter tot een uitspraak komt. Er zijn ook zaken, vooral in het strafrecht die zo ingewikkeld zijn dat van partijen in redelijkheid niet kan worden verwacht dat ze zelf hun belangen kunnen behartigen. In die gevallen is het verplicht om bijgestaan te worden door een raadsman zoals een advocaat.

Advocaat inschakelen

Het is mogelijk dat u wordt gedagvaard of zelf iemand wil dagvaarden en de zaak voor de rechtbank komt om door een rechter een uitspraak te krijgen. In die gevallen staat het u vrij om een advocaat in te schakelen. Maar let op, het uurtarief van een advocaat liegt er niet om, u moet zich dan ook afvragen of het belang van de zaak die hoge kosten wel rechtvaardigen kan. In het strafrecht meestal wel omdat in dat geval de dreiging van een onvoorwaardelijke of voorwaardelijke gevangenisstraf boven uw hoofd kan hangen. In dat geval zullen mensen altijd wel een advocaat willen. Bij strafzaken krijgen onvermogenden trouwens een pro Deo advocaat toegewezen als ze door het openbaar ministerie zijn gedagvaard en als verdachte voor de rechter moeten verschijnen. Pro Deo houdt dan in dat er geen kosten in rekening worden gebracht voor de diensten die de advocaat dan verricht.

Arbeidsrecht en ondernemingsrecht

Maar ook op het gebied van arbeidsrecht of ondernemingsrecht worden in veel gevallen advocaten ingeschakeld om partijen bij te staan. Meestal wordt een advocaat ondernemingsrecht ingeschakeld als het gaat om relatief grote zaken waar behoorlijke bedragen mee gemoeid kunnen zijn. Dan zal een beetje onderneming bij een zakelijk geschil toch wel zo verstandig zijn om een advocaat in te schakelen. Grote ondernemingen hebben zelfs contracten met meerdere advocaten die hun belangen kunnen behartigen mocht het tot een zakelijk conflict of arbeidsrechtelijk conflict komen.