Regelgeving omtrent uitlenen e-books bij bibliotheek onduidelijk

oktober 28, 2014 0 Door Roel Kuipers

Hoewel het aantal leden van de bibliotheek steeds verder afneemt, was voorheen elk kind geabonneerd op de bieb. Moeders maakte er een uitstapje van om met hun zoon of dochter naar de plaatselijke bibliotheek te gaan en daar een boek uit te zoeken. Daarnaast was er multimedia te verkrijgen zoals luisterboeken, peuterspelletjes en games voor de computer of Playstation.

De ontwikkeling van technologie heeft ervoor gezorgd dat er ook digitale boeken zijn; zogeheten e-books. Dit soort boeken kunnen worden gelezen op een mobiel apparaat zoals een tablet, e-reader of smartphone. Bibliotheken vinden dat deze categorie ook uitgeleend moet kunnen worden. Daarom werd een zaak aangespannen tegen Stichting Leenrecht.

VOB, de Vereniging van Openbare Bibliotheken, zal echter moeten wachten op een uitspraak. Ook de Nederlands Uitgeversbond (NUV), Stichting LIRA en Pictoright hebben zich bij de zaak gevoegd. De Haagse rechtbank heeft de kwestie doorverwezen naar het Europese Hof. Zij zal later bepalen wat de regelgeving wordt omtrent het uitlenen van e-books.

Wat houdt het leenrecht in?

Het leenrecht is opgezet zodat we boeken en ander materiaal kunnen lenen zonder de auteurswet te schaden. Het is een uitzondering op de auteurswet waardoor bibliotheken fysieke boeken mogen uitlenen. Daarvoor hoeven ze geen toestemming te vragen aan een auteur of uitgever. Wel is het zo dat er een vergoeding wordt betaald aan de Stichting Leenrecht.

Op dit moment is het beleid omtrent e-books onduidelijk en geldt deze regel niet voor digitale boeken. Daarom kunnen bibliotheken dit materiaal niet zomaar uitlenen aan klanten. Slechts een beperkt aanbod komt hier voor in aanmerking. Er is namelijk een speciale overeenkomst gesloten met de uitgevers waardoor 5.000 titels beschikbaar zijn.

De VOB verwijst naar het arrest UsedSoft. Daarbij oordeelde het Europese Hof dat het digitaal overdragen van software gelijkstaat aan het uitlenen van software op een dvd of cd-rom.