Oefenen voor de Cito-toets

augustus 16, 2014 0 Door Beheer

Op veel Nederlandse scholen maken de leerlingen van groep 8 de eindtoets van Cito. Een aantal dagen achter elkaar buigen zij zich over uiteenlopende opgaven voor rekenen, taal en studievaardigheden. Voor scholen is deze toets uiterst belangrijk, want ook het advies voor het niveau van het voortgezet onderwijs wordt hierop gebaseerd. Voor kinderen van groep 8 en hun familie is deze toets dus erg spannend. Waarover gaat de toets, wat kunt u doen om stress en spanningen te verminderen en hoe kunt u deze eindtoets goed oefenen?

 

Cito-toets oefenen

De eindtoets van groep 8 is een manier die helpt het niveau van kinderen te bepalen. Dat is noodzakelijk voor een goed vervolgtraject. De niveaus zijn te scharen onder vmbo, havo en vwo. De uitslag van de eindtoets kan hierbij helpen. Het is om die reden dat scholen de toetsscore gebruiken. Met de eindtoets wordt gekeken in hoeverre de stof door leerlingen wordt begrepen en strategieën en vaardigheden kan toepassen. De uitslag van de eindtoets geeft een duidelijk beeld van hoe de kennis van een kind zich verhoudt tot de stof en de vaardigheden die eigen moeten zijn. Los van de uitslag kijkt de school ook naar de werkhouding.

 

Onderdelen Cito-toets

Via de eindtoets worden diverse vaardigheden en strategieën getoetst. Oefeningen zijn erg uiteenlopend en lopen van rekenen met tijd en geld, optellen, aftrekken, onderwerpen, gezegdes, persoonsvormen en zinsontleding tot studievaardigheden en begrijpend lezen. Alle belangrijke punten komen breed aan de orde. Daarom beslaat de toets enkele dagen en de diverse onderdelen vinden afwisselend plaats. Soms hebben de kinderen een bronnenboekje of kladpapier nodig, waarmee ze kunnen rekenen. De vragen op de eindtoets bestaan uit meerkeuzevragen zodat het kind uit vier antwoorden kan kiezen.

 

Conclusie

De ervaring heeft laten zien dat de eindtoets oefenen kan helpen bij het halen van een juiste score. Niet omdat de toets kan worden beïnvloed, maar omdat kinderen er het beste van maken. Goed en uitgebreid oefenen helpt stress en spanning weg te nemen, waardoor kinderen de toets kennen en zij niet aan de toetsvragen hoeven te wennen. Op die manier gaan ze met meer zekerheid de toets in. De eindtoets oefenen kan via het internet, maar voor de allerbeste voorbereiding kan ook speciaal materiaal worden gekocht. Met dat materiaal is er veel aandacht voor de stof die de leerlingen moeten kennen. Door de eindtoets te oefenen wordt een kind klaargestoomd.